SUPER ZOO SK/CZ

Obľúbený predajca

zvieratiek a produktov

pre domácich miláčikov

Komplexné

marketingové

služby

Príklady dodaných služieb:

Videoprodukcia - TV / Online spot 
Správa sociálnych médií 
Grafické spracovanie tlačeného katalógu
Out Of Home (OOH) reklama - billboardy a megaboardy 

superzoo-logo.png