PLANEO ELEKTRO

Špecializovaná sieť predajní a e-shop

s elektronikou

Komplexné

marketingové

služby

Príklady dodaných služieb:

Online bannery 

Grafické spracovanie tlačeného katalógu

Out Of Home (OOH) reklama - citylighty

planeo-logo.png